من و تویی که نیستی

پلی که خنده را به گریه وصل می کند زیاد دور نیست

فراموش نکنیم در ساحل قلبها ٬ این جای پای دوست است که می ماند


،وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند

نوشته شده در ساعت توسط من و کسی که نیست|
مطالب پيشين
» جملات زیبا
» اعتماد
» الماس
» آمدن
» کنار هم
» ماهی
» یک
» اگه تنهام.....
» عزیزان بی صدا میروند
» هیچ وقت
Design By : ParsSkin.Com